باغ ایران تصویر سیاست آمریکا واشنگتن

باغ: ایران تصویر سیاست آمریکا واشنگتن آمریکایی خاورمیانه دولت ترامپ دونالد ترامپ

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی کشف رازها مغز انسان با کمک زنبور عسل

محققان دانشگاه شفیلد با بررسی عملکرد زنبورهای عسل در یک کندو توانستند درک بهتری از مکانیزم‌های اساسی واکنش‌ها انسان به دست آورند. 

کشف رازها مغز انسان با کمک زنبور عسل

کشف رازها مغز انسان با کمک زنبور عسل

عبارات مهم : تحقیقات

محققان دانشگاه شفیلد با بررسی عملکرد زنبورهای عسل در یک کندو توانستند درک بهتری از مکانیزم های اساسی واکنش‌ها انسان به دست آورند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، این محققان یک مدل نظری از نحوه تصمیم گیری زنبورها راجع به محل ساخت کندو ارایه کردند و تمام کندو را به عنوان یک ابرارگانیسم واحد که تصویر العمل هایی هماهنگی را نسبت به محرک های خارجی نشان می دهد، مورد بررسی قرار دادند.

این ارگانیسم دارای ساختار و عملکردی مانند مغز انسان است و بر اساس این تحقیقات نحوه تصمیم گیری و مکالمه زنبورها با یکدیگر شباهت زیادی به روش تعامل نورون ها در مغز انسان دارد.

کشف رازها مغز انسان با کمک زنبور عسل

بر اساس تحقیقات پیشین مغز انسان و حیوانات از قواعدی موسوم به قواعد فیزیکی-روانی از جمله قاعده پیرسون و قاعده هایک تبعیت می کند؛ البته نورون های واحد تابع این قواعد نیستند ولی کل مغز از آنها تبعیت می کند.

بر اساس قاعده پیرسون در زمانی که دو گزینه باکیفیت وجود دارد، در مقایسه با گزینش بین دو گزینه بدون کیفیت، مغز عملکرد سریع تری دارد؛ در این تحقیقات مشخص شد زنبورها در هنگام گزینش محل ساخت کندو بین دو محل باکیفیت در مقایسه با گزینش بین دو محل بدون کیفیت، سرعت عمل بالاتری دارند.

محققان دانشگاه شفیلد با بررسی عملکرد زنبورهای عسل در یک کندو توانستند درک بهتری از مکانیزم‌های اساسی واکنش‌ها انسان به دست آورند. 

بر اساس قاعده هایک با زیاد کردن تعداد گزینه ها سرعت مغز در گزینش گزینه مناسب کم کردن می یابد. در تحقیقات انجام شده است نیز معلوم شد زنبورها در وقت گزینش مکان مناسب از بین تعداد زیادی از محل ها، سرعت عمل کمتری دارند.

بر اساس تحقیقات تازه ابرارگانیسم ها نیز از همان قواعدی تبعیت می کنند که مغز انسان تابع آن هست. از آنجا که مطالعه نحوه تصمیم گیری در ابرارگانیسم هایی مانند کندوی زنبور عسل بسیار راحت تر از مطالعه عملکرد نورون های مغز هست، این کشف تازه محققان را در شناسایی مکانیزم های مهم که موجب شکل گیری چنین قواعدی می شوند، از طریق مطالعه سوپرارگانیسم ها یاری می کند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Scientific Reports انتشار یافته است.

کشف رازها مغز انسان با کمک زنبور عسل

واژه های کلیدی: تحقیقات | مغز انسان | بررسی عملکرد | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs